Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri

Havalandırma sistemleri ile toplanan aerosol katı ve kimyasal atıkların bertaraf edilmesidir.  Hava kanaları ile temizlenen ve atık takı ve kimyasal ekzost gazının çevreye olumsuz etikler vermesine izin vermeden sadece hava olarak dışarı salınmalıdır. Bunun için şu iki farklı sistem kullanılabilir:

  • Sulu filtre sistemleri
  • Kuru filtre sistemleri

sulu flitre

SULU TOZ TOPLAMA


havalandırma kanalında katı atıkları ve dumanların bertaraf edilmesi için su yardımı ile yapılan flitreleme sistemi
kuru flitre

KURU TOZ TOPLAMA


havalandırma kanalında katı atıkları bertaraf edilmesi için yapılan flitreleme sistemidir