Hava Kalitesi

Hava Kalitesi

Modern yaşamın sonucu olan şehirleşme ile hava kirliliği yerel ve bölgesel olduğu kadar küresel ölçekte de etki alana sahiptir. Hava kirliliğin insan sağlığına direkt etkisi olmasından dolay, hava kalitesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Hava kirliliği sorunu ortadan kaldırmak için, bilimsel topluluk ve ilgili otoritenin her ikisi de atmosferi kirleticileri izlemek ve analiz etmek konusuna odaklanmıştır. Otoritelerin hava kalitesini iyileştirmesi ve korunması konusun sorumlukların yanı sıra, halk sağlılığını dorudan etki eden bir konu olması sebebiyle, kamuoyuna iletişim araçları vasıtasıyla hava kirliği güncel bilgilerini sunulması da sorumlulukları arasındadır. Ancak farklı kirleticilere ait ölçümleri anlamak bu konuda çalışan bir bilim insanı için mümkün olsa bile genel halk ve yerel otoriteler için oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple, hava kirliliğinin/hava kalitesinin durumunu kamuoyuna açıklarken halkın kolayca anlayabileceği bir sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen bu sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin yoğunluklarına göre hava kalitesini iyi, orta, kötü, tehlikeli vb. şeklinde derecelendirme yapılmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde indeks hesaplanmasında kullanılan yöntem ve kriterler, kendi ülkelerinde uygulanan hava kalitesi standartlarına uygun şekilde oluşturulmuştur.

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, EPA Hava Kalitesi İndeksini ulusal mevzuatımız ve sınır değerlerimize uyarlayarak oluşturulmuştur.5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar;  partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur.

Ulusal Hava Kalite İndeksi Kesme Noktaları

temiz hava
hava kalitesi

 

 

 

 

 

 

 

EPA Hava Kalitesi İndeksi

hava kalitesi
hava kalitesi bilgileri

Bu ölçümler ışığında Türkiye’de Hava Kalitesi bakımından en tehlikeli yer Kocaeli, Dilovası bölgesi oluyor. Marmara bölgesine ait Hava Kalitesi İndeks raporunu detaylı şekilde incelemek için tüften tıklayın. 

Hava kirliği haritası için buraya tıklayınız.