Sulu Kuru Filtre Sistemleri

Sulu Kuru Filtre Sistemleri

Filtreler havalandırma sistemleri ile birlikte toplanan aerosol atıkları içerisindeki katı, kimyasal atıkları çevrede olumsuz bir duruma mahal vermesinin önüne geçmek için kurulan sistemlerdir.  Filtreleme sistemleri şu şekilde ikiye ayırabiliriz:

  • Sulu filtre sistemleri
  • Kuru filtre sistemleri

sulu flitre

SULU TOZ TOPLAMA


havalandırma kanalında katı atıkları ve dumanların bertaraf edilmesi için su yardımı ile yapılan flitreleme sistemi
kuru flitre

KURU TOZ TOPLAMA


havalandırma kanalında katı atıkları bertaraf edilmesi için yapılan flitreleme sistemidir